Piotr Gaszewski

Architekt rozwiązań Power Platform / Dynamics 365 Customer Engagement
Lider techniczny
Programista .NET

  BLOG

Kontakt