Piotr Gaszewski
Programista C# i JavaScript
Architekt rozwiązań Microsoft Dynamics CRM

  BLOG

Kontakt