Piotr Gaszewski
Programista C# i JavaScript
Architekt rozwiązań oraz konsultant techniczny
Microsoft Dynamics CRM i Dynamics 365 for Customer Engagement

  BLOG

Kontakt